Pendahuluan

By , 13 March, 2019 12:00 am

PENDAHULUAN

Bermula sesi 2006 Sekolah Rendah Islam Indera Mahkota Kuantan telah membuka kelas Pra Sekolah. Kelas ini diwujudkan adalah bertujuan untuk memberikan peluang kepada masyarakat setempat bagi mendapatkan pendidikan awal anak-anak mereka diperingkat Taski/Tadika sebelum memasuki  sekolah rendah, khususnya dari Sekolah  Rendah Islam Indera Mahkota, Kuantan.

OBJEKTIF

3push Membolehkan murid-murid mempunyai sifat peribadi, perwatakan dankensep kendiri yang positif bagi menjadikan Insan yang terdidik dengan amalan dan nilai-nilai Islam.

3push Menggunakan Bahasa Melayu dengan betul dan memperkembangkan kemahiran berbahasa dan berkomunikasi.

3push Menekankan kemahiran kognatif, kemahiran berfikir, kematangan emosi dan sosial.

Comments are closed

Panorama Theme by Themocracy