Peperiksaan Dalaman

By , 20 January, 2011 11:28 am

SEKOLAH RENDAH ISLAM INDERA MAHKOTA KUANTAN PAHANG

TAKWIM PEPERIKSAAN

2011

BIL PERKARA TARIKH CATATAN
1. Ujian Penilaian Kemahiran (TOV)

UPSR & SPRA

25.01. 11 – 27.01. 11 Tahun 6 & 5

(M/p UPSR & SPRA)

2.

Ujian Bulan Februari

14.02.11 – 18.02.11

Tahun 1 – 6

Tahun 6 dikecualikan m/p UPSR

Tahun 5 dikecualikan m/p SPRA

3. PKSR 1

Pelaporan PKSR 1

04.03.11 – 10.03.11

25.03.11

Tahun 1 – 6
4.

Ujian Bulan April

25.04.11 – 29.04.11

Tahun 1 – 6

Tahun 6 dikecualikan m/p UPSR

5. PENGESANAN UPSR

Pelaporan Pengesanan UPSR

26.04.11 – 28.04.11

06.05.11

Tahun 6

(M/p UPSR)

6. PKSR 2

Pelaporan PKSR 2

18.05.11 – 26.05.11

17.06.11

Tahun 1 – 6

Tahun 6 dikecualikan m/p UPSR

7. PERCUBAAN SPRA

Pelaporan Percubaan SPRA

Tahun 5

(M/p SPRA)

8. Ujian Lisan SPRA 2011 Tahun 5

(M/p SPRA)

9. PERCUBAAN UPSR

Pelaporan Percubaan UPSR

19.07.11 – 21.07.11

29.07.11

Tahun 6

(M/p UPSR)

10.

Ujian Bulan Julai

25.07.11 – 29.07.11

Tahun 1 – 6

Tahun 6 dikecualikan m/p UPSR

Tahun 5 dikecualikan m/p SPRA

11. SPRA Tahun 5

(M/p SPRA)

12. PKSR 3

Pelaporan PKSR 3

18.08.11 – 25.08.11

09.09.11

Tahun 1 – 5

Tahun 5 dikecualikan m/p SPRA

13. UPSR 13.09.11 -15.09.11 Tahun 6

(M/p UPSR)

14. PKSR 4

Pelaporan PKSR 4

25.10.11 – 03.11.11

18.11.10

Tahun 1 – 6

Tahun 6 dikecualikan m/p UPSR

Tahun 5 dikecualikan m/p SPRA

* Tarikh-tarikh yang tercatat tertakluk kepada perubahan.

Leave a Reply

Panorama Theme by Themocracy