2010

By , 20 December, 2010 10:22 pm

SEKOLAH RENDAH ISLAM INDERA MAHKOTA,KUANTAN

ANALISIS  SPRA  2010

1.            Analisis Kelulusan dan Kegagalan Bagi Setiap Mata Pelajaran.

M.PEL JML A B C L D E G GPS
CALON BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL %
AQ 15 5 33 2 13 4 27 11 73 1 7 3 20 4 27 2.7
BA 15 3 20 1 7 2 13 6 40 3 20 6 40 9 60 3.5
PTI 15 2 13 4 27 4 27 10 67 2 13 3 20 5 33 3.0

HAD

15 6 40 5 33 11 73 2 13 2 13 4 27 2.6
TAF 15 4 27 2 4 5 33 11 73 1 7 3 20 4 27 2.8
SIR 15 5 33 2 4 4 27 11 73 1 7 3 20 4 27 2.7
L.AQ 15 6 40 7 47 2 13 15 100 1.7
L.BA 15 6 40 7 47 2 13 15 100 1.7

2.           Bilangan Calon Mendapat Pangkat A.

BIL SKOR
CALON 8A 7A 6A 5A 4A 3A 2A 1A 0A
15 2 1 1 1 1 9

3.            Bilangan Calon Gagal Mata Pelajaran SPRA.

BIL CALON 1 MP 2 MP 3 MP 4 MP 5MP 6MP 7MP 8MP
15 2 2 1 1 1 2

4.       Bilangan Calon Lulus Semua Mata Pelajaran SPRA.

BIL CALON JUMLAH %
15 6 40

5.    Peratus kelulusan ialah   75 %

6.  Gerd  Purata  Sekolah     2.6

Leave a Reply

Panorama Theme by Themocracy