Badan Keluarga

By , 17 June, 2009 11:54 am

Badan ini di kenali dengan nama Badan Keluarga Sekolah Rendah Islam ABIM, atau ringkasnya BAKA SERI.

Maksud dan Tujuan BAKA SERI diwujudkan :

3push Mengadakan sesuatu forum dan perkhidmatan bagi kebajikan dan kemajuan murid di sekolah ini.

 3pushMembantu dan menambahkan usaha sekolah bagi memenuhi kehendak-kehendak dan keperluan-keperluan kebendaan murid dalam kegiatan-kegiatan mereka.

 3pushMewujudkan ukhuwah serta wahdatul-fikr di kalangan ibu bapa dan guru.

 3pushMembolehkan ibubapa dan guru di sekolah bertukar-tukar fikiran dan maklumat mengenai pelajar pada amnya.

 3pushMemberi peluang kepada ibubapa dan guru di sekolah berunding antara satu dengan yang lain berkenaan dengan cara memperbaiki taraf pelajaran anak-anak mereka pada amnya.

Tujuan BAKA SERI diwujudkan.

 3pushMenentukan supaya murid di sekolah memperolehi faedah maksimum daripada kemudahan-kemudahan pelajaran mereka.

 3pushMenentukan supaya murid mempunyai sumber-sumber yang perlu yang perlu unttuk membuat kerja -kerja sekolah mereka, baik di rumah mahupun sekolah.

 3pushMewujudkan alam persekitaran yang sebaik-baik bagi sekolah supaya membolehkan murid mencapai perkembangan kerohanian, akhlak, fikiran dan jasmani.

Comments are closed

Panorama Theme by Themocracy