Peperiksaan Awam

By , 19 March, 2012 5:07 pm

Takwim Peperiksaan Awam Tahun 2012

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA
PEPERIKSAAN TARIKH
UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH (UPSR)
BERTULIS 11 – 13 /09/ 2012
PENILAIAN MENENGAH RENDAH (PMR)
BERTULIS 9 – 11 & 15 – 16 /10/2012
SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM)
LISAN 9 – 12 & 16 – 19 /07/2012
BERTULIS 16 – 18 & 22 – 25/10/2012
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) ULANGAN 13 – 14 /06/2012
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)
BERTULIS 19/11/2012 – 19/12/2012
MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA
SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM)
UJIAN LISAN BAHASA ARAB 18 – 20 & 24 – 26/09/2012
PEPERIKSAAN/UJIAN BERTULIS 19/11/2012 – 13/12/2012
MALAYSIAN UNIVERSITY ENGLISH TEST (MUET)
AWAL TAHUN – UJIAN SPEAKING 20 – 23/03/2012
AWAL TAHUN- BERTULIS 03/03/2012
PERTENGAHAN TAHUN – UJIAN SPEAKING 9 – 12/07/2012
PERTENGAHAN TAHUN – BERTULIS 21/07/2012
AKHIR TAHUN – UJIAN SPEAKING 15 – 18/10/2012
AKHIR TAHUN – BERTULIS 10/11/2012

TAKWIM INI MASIH TERTAKLUK KEPADA PINDAAN OLEH PIHAK LEMBAGA PEPERIKSAAN/ MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA

Leave a Reply

Panorama Theme by Themocracy