2011

By , 6 January, 2012 10:37 am

SEKOLAH RENDAH ISLAM INDERA MAHKOTA,KUANTAN

ANALISIS  SPRA  2011

  1. Analisis Kelulusan dan Kegagalan Bagi Setiap Mata Pelajaran.
M.PEL JML A B C D E L G GPS
CLN BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL %
AQ 19 6 31.6 2 10.2 5 26.3 6 31.6 13 68.4 6 31.6 2.89
BA 19 3 15.8 3 15.8 3 15.8 10 52.6 9 47.4 10 52.6 3.57
PTI 19 6 31.6 3 15.8 4 21.1 2 10.2 4 21.1 13 68.4 6 31.6 2.73
HAD 19 6 31.6 3 15.8 3 15.8 4 21.1 3 15.8 12 63.2 7 36.8 2.89
TAF 19 9 47.4 3 15.8 1 5.3 4 21.1 2 10.2 13 68.4 6 31.6 2.32
SIR 19 4 21.1 3 15.8 5 26.3 1 5.3 6 31.6 12 63.2 7 36.8 3.11
L.AQ 19 8 42.1 5 26.3 6 31.6 19 100 1.89
L.BA 19 9 47.4 3 15.8 7 36.8 19 100 1.89

2.           Bilangan Calon Mendapat Pangkat A.

BIL SKOR
CALON 8A 7A 6A 5A 4A 3A 2A 1A 0A
19 3 1 1 2 3

3.            Bilangan Calon Gagal Mata Pelajaran SPRA.

BIL CALON 1 MP 2 MP 3 MP 4 MP 5MP 6MP 7MP 8MP
19 2 1 1 1 5

4.         Bilangan Calon Lulus Semua Mata Pelajaran SPRA.

BIL CALON JUMLAH %
19 9 47.4

5.   Peratus kelulusan ialah   82.7 %

6.   Gerd  Purata  Sekolah     2.66

Leave a Reply

Panorama Theme by Themocracy