2011

By , 6 January, 2012 10:33 am

SEKOLAH RENDAH ISLAM INDERA MAHKOTA,KUANTAN

ANALISIS UPSR 2011

  1. Analisis Kelulusan dan Kegagalan Bagi Setiap Mata Pelajaran.
M.PEL JUM A B C L D G GPS
CALON BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL %
BM 1 19 13 68.4 3 15.8 3 15.8 19 100 1.47
BM 2 19 12 63.2 7 36.8 19 100 1.37
BI 19 3 15.8 4 21.1 6 31.6 13 68.4 6 31.6 6. 31.6 2.79
MATE 19 7 36.8 3 15.8 8 42.1 18 94.7 1 5.3 1 5.3 2.16
SC 19 5 26.3 11 57.9 2 10.5 18 94.7 1 5.3 1 5.3 1.95

2.           Bilangan Calon Mendapat Pangkat A.

BIL SKOR
CALON 5A 4A 3A 2A 1A 0A
19 2 3 2 3 6 3

3.            Bilangan Calon Gagal Mata Pelajaran UPSR.

BIL

CALON

1 MP 2 MP 3 MP 4 MP 5 MP
19 4 2

4.         Bilangan Calon Lulus Semua Mata Pelajaran UPSR.

BIL CALON JUMLAH %
19 13 68.4

5.     Peratus kelulusan ialah          91.6   %

6.    GPS Sekolah   1.95

Leave a Reply

Panorama Theme by Themocracy