Objektif, Visi & Misi

By , 31 July, 2018 8:00 am

OBJEKTIF

  • Menyesuai dan memupuk sahsiah Islamiah
  • Membekalkan asas kebolehan hidup yang memampukannya untuk menghadapi alam mukallaf.
  • Menyeimbangkan tuntutan kerohanian dan kebolehan dalam diri kanak-kanak.
  • Mananamkan keimanan bermula daripada generasi muda.
  • Memupuk dan mengembangkan minat untuk terus belajar.
  • Menekankan nilai Islam dan keikhlasan kepada Allah dalam melakukan apa jua tugas dan tanggungjawab.
  • Menyediakan asas pengetahuan asas ketrampilan (psikomotor)
  • Menanam semangat cinta kepada agama dan penghayatan yang berterusan terhadap diri sendiri dan masyarakat.

VISI

Institusi Pendidikan Yang Unik, Cemerlang dan Terbilang.

 

MISI

Menyediakan Pendidikan Bersepadu di peringkat asas rendah dan menengah.
Melaksanakan tarbiyyah yang lengkap dan seimbang di antara pendidikan jasmani, aqli dan rohani.
Membina generasi yang bertaqwa, berketrampilan, releven dan komited.

Comments are closed

Panorama Theme by Themocracy