Peperiksaan Dalaman

By , 6 January, 2011 1:04 pm

SEKOLAH RENDAH ISLAM INDERA MAHKOTA KUANTAN PAHANG

TAKWIM PEPERIKSAAN

2010

BIL PERKARA TARIKH CATATAN
1. Ujian Penilaian Kemahiran    (TOV) 01.02.10 – 03.02.10 Tahun 6 & 5

(M/p UPSR & SPRA)

2. Ujian Bulan Februari 01.02.10 – 05.02.10 Tahun 1 – 6

Tahun 6 dikecualikan m/p UPSR

Tahun 5 dikecualikan m/p SPRA

3. PKSR 1

Pelaporan PKSR 1

08.03.10 – 12.03.10

26.03.10

Tahun 1 – 6
4. Ujian Bulan April 26.04.10 – 30.04.10 Tahun 1 – 6

Tahun 6 dikecualikan m/p UPSR

5. PENGESANAN UPSR

Pelaporan Pengesanan UPSR

26.04.10 – 28.04.10

06.05.10

Tahun 6

(M/p UPSR)

6. PKSR 2

Pelaporan PKSR 2

31.05.10 – 04.06.10

25.06.10

Tahun 1 – 6

Tahun 6 dikecualikan m/p UPSR

7. PERCUBAAN SPRA

Pelaporan Percubaan SPRA

13.07.10 – 16.07.10

23.07.10

Tahun 5

(M/p SPRA)

8. Ujian Lisan SPRA 2009 26.07.10 – 29.07.10 Tahun 5

(M/p SPRA)

9. Ujian Bulan Julai 26.07.10 – 30.07.10 Tahun 1 – 6

Tahun 6 dikecualikan m/p UPSR

Tahun 5 dikecualikan m/p SPRA

10. PERCUBAAN UPSR

Pelaporan Percubaan UPSR

27.07.10 – 29.07.10

06.08.10

Tahun 6

(M/p UPSR)

11. SPRA 16.08.10 – 19.08.10 Tahun 5

(M/p SPRA)

12. PKSR 3

Pelaporan PKSR 3

26.08.10 – 03.09.10

17.09.10

Tahun 1 – 5

Tahun 5 dikecualikan m/p SPRA

13. UPSR 21.09.10 – 23.09.10 Tahun 6

(M/p UPSR)

14. Ujian Bulan Oktober 11.10.10 – 15.10.10 Tahun 1 – 6

Tahun 6 dikecualikan m/p UPSR

Tahun 5 dikecualikan m/p SPRA

15. PKSR 4

Pelaporan PKSR 4

08.11.10 – 12.11.10

18.11.10

Tahun 1 – 6

Tahun 6 dikecualikan m/p UPSR

Tahun 5 dikecualikan m/p SPRA

* Tarikh-tarikh yang tercatat tertakluk kepada perubahan.

Leave a Reply

Panorama Theme by Themocracy