2009

By , 20 December, 2010 9:45 pm

SEKOLAH RENDAH ISLAM INDERA MAHKOTA,KUANTAN

ANALISIS  SPRA  2009

1.            Analisis Kelulusan dan Kegagalan Bagi Setiap Mata Pelajaran.

M.PEL JML A B C D E L G GPS
CALON BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL %
AQ

19

4 21.1 8 42.1 4 21.1 2 10.5 1 5.26 16 84 3 16 2.4
BA

19

5 26.3 3 15.8 6 31.6 2 10.5 3 15.8 14 74 5 26 2.7
PTI

19

8 42.1 3 15.8 3 15.8 2 10.5 3 15.8 14 74 5 26 2.4
HAD

19

7 36.8 3 15.8 6 31.6 3 15.8 16 84 3 16 2.4
TAF

19

10 52.6 5 26.3 1 5.26 3 15.8 16 84 3 16 2.0
SIR

19

5 26.3 4 21.1 5 26.3 2 10.5 3 15.8 16 84 3 16 2.7
L.AQ

19

14 73.7 1 5.26 4 21.1 19 100 1.5
L.BA

19

8 42.1 4 21.1 7 36.8 19 100 1.9

2.           Bilangan Calon Mendapat Pangkat A.

BIL SKOR
CALON 8A 7A 6A 5A 4A 3A 2A 1A 0A
19 4 1 1 2 5 2 4

3.            Bilangan Calon Gagal Mata Pelajaran SPRA.

BIL CALON 1 MP 2 MP 3 MP 4 MP 5MP 6MP 7MP 8MP
19 2 3

4.       Bilangan Calon Lulus Semua Mata Pelajaran SPRA.

BIL CALON JUMLAH %
19 14 73.7
  1. Peratus kelulusan ialah   78.9 %

6.  Gerd  Purata  Sekolah     2.26

Leave a Reply

Panorama Theme by Themocracy