Subjek

By , 17 June, 2009 5:33 am

Komponen Mata Pelajaran Yang Ditawarkan

KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA YAYASAN TAKMIR ABIM

 • Al-Quran
 • Sirah
 • Tafsir
 • Bahasa Arab
 • Pendidikan Teras Islam
 • Pelajaran Jawi
 • Hadith

KURIKULUM KEBANGSAAN (KBSR)

 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Mathematics
 • Science
 • Kajian Tempatan
 • KemahiranHidup
 • Pendidikan Seni
 • Pendidikan Jasmani
 • Komputer

Comments are closed

Panorama Theme by Themocracy