Sejarah

By , 17 June, 2009 5:31 am

Sekolah Rendah Islam Indera Mahkota (SERI ABIM) telah ditubuhkan pada tahun 1991. Penubuhan Institusi ini adalah dengan inisiatif ABIM Negeri Pahang untuk memenuhi hasrat masyarakat setempat yang ingin mendapatkan pendidikan anak mereka secara bersepadu di samping berorientasikan pendidikan Islam.

Semenjak ia ditubuhkan, sekolah ini sentiasa mendapat sambutan baik dari kalangan masyarakat khususnya ibubapa yang telah menghantar anak-anak mereka ke Institusi Pra Sekolah ABIM (TASKI) di sekitar Daerah Kuantan khususnya.

Selain dari Kurikulum Kebangsaan (KBSR) yang ditawarkan kepada murid-murid di sekolah ini, penekanan dalam pendidikan Islam adalah diberi keutamaan berdasarkan Kurikulum yang telah disusun oleh Yayasan Takmir Pendidikan ABIM ianya diajar kepada semua murid dari tahun 1 hingga tahun 6.

Comments are closed

Panorama Theme by Themocracy