Sejarah

By , 24 May, 2021 8:00 am

Sekolah Rendah Islam Indera Mahkota (SRIIM) telah ditubuhkan pada tahun 1991. Penubuhan Institusi ini adalah dengan inisiatif ABIM Negeri Pahang untuk memenuhi hasrat masyarakat setempat yang ingin mendapatkan pendidikan anak mereka secara bersepadu di samping berorientasikan pendidikan Islam dan Bahasa Arab.

Semenjak ia ditubuhkan, sekolah ini sentiasa mendapat sambutan baik dari kalangan masyarakat khususnya ibubapa yang telah menghantar anak-anak mereka ke Institusi PraSekolah ABIM (TASKI) di sekitar Daerah Kuantan khususnya.

SRIIM menggunakan Kurikulum Kebangsaan (KSSR) yang ditawarkan kepada murid-murid di sekolah ini, dengan penekanan khusus dalam pendidikan Islam, Bahasa Arab dan Bahasa Inggeris adalah diberi keutamaan berdasarkan Kurikulum yang telah disusun  oleh Yayasan Takmir Pendidikan ABIM ianya diajar kepada semua murid dari    tahun 1 hingga tahun 6.

Selaras dengan perkembangan dan keperluan pendidikan negara semasa, seperti dalam PPPM 2013-2025, SRIIM turut merealisasikannya dengan melaksanakan pendekatan PAK 21, PBS dan pembentukan sahsiah murid dengan menerapkan 16 nilai dan 9 karektor. Selain itu, SRIIM juga menyediakan pembelajaran yang menjurus kepada UPKK yang telah disediakan pihak JAIP dan JAKIM.

Comments are closed

Panorama Theme by Themocracy