Program Latihan Merentas Desa peringkat Sekolah Rendah Islam Indera Mahkota

By , 24 May, 2022 12:26 am

Pada 13 Mei 2022 bersamaan hari Jumaat , telah diadakan Program Latihan Merentas Desa peringkat Sekolah Rendah Islam Indera Mahkota program ini bermula pada jam 9 pagi di kawasan taman perumahan Indera Mahkota 1 ,program ini melibatkan semua murid dari tahun 1 sehingga tahun 6, mengikut tahap kecuali murid-murid yang mendapat pengecualian.Diharap program latihan ini dapat memberi impak positif kepada murid untuk persiapan pada hari kejohanan nanti. Terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung.

#Didikasuhsayang #UnitKokurikulumSRIIM #JawatankuasaSukan&Permainan #Merentasdesa2022

Leave a Reply

Panorama Theme by Themocracy