Program mentor mentee murid tahun 6

By , 24 January, 2019 9:01 am

Isnin 21 Januari 2019 – Telah diadakan Program mentor mentee murid tahun 6 bersama guru-guru pilihan mereka sendiri. Program ini merupakan satu proses interaksi antara guru dan murid melibatkan tindakan seperti membimbing, menyokong dan memberi nasihat. Mentor bukan sahaja menitikberatkan individu (mentee) dan perhubungan psikologi menteenya, tetapi juga membimbing, memberi penghargaan, kasih sayang dan mengasah kemahiran-kemahiran lain seperti membuat keputusan, menghadapi masalah atau mengatasi tekanan dan berusaha membimbing menteenya menjadi individu yang berguna kepada masyarakat dan Negara. Melalui program ini, murid diharapkan dapat mewujudkan semangat kekeluargaan yang kukuh dan saling hormat-menghormati antara mentor dan mentee dan juga dapat mengamalkan budaya penyayang dan saling menghargai antara satu sama lain, selain dari dapat membina keyakinan diri dalam menghadapi masalah, hasil dari bimbingan dan sentuhan dari mentor yang sentiasa mengambil berat (caring) terhadap kebajikan mereka.

#didikasuhsayang #UPSR2019

 >> Klik untuk melihat lebih banyak gambar.
50292171_2226445100712264_6552671594500587520_n 50448747_2226447664045341_4248476452569219072_n

Leave a Reply

Panorama Theme by Themocracy